Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2010

ΑΠΡΟΣΩΠΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Τάξη Ε'

Ονοματεπώνυμο:..............................................................

Μάθημα: Γλώσσα
Ενότητα: Παιχνίδια
Απρόσωπη σύνταξη
Τα ρήματα που χρησιμοποιούνται στο γ' ενικό πρόσωπο και δεν έχουν υποκείμενο κάποιο πρόσωπο ή πράγμα αλλά μια ολόκληρη πρόταση λέγονται απρόσωπα ρήματα.
π.χ. Πρέπει να προσέχετε στο μάθημα. (Α.Ρ. = απρόσωπο ρήμα) - (Υ= υποκείμενο)
Α.Ρ. Υ.
Ενδέχεται να πάμε εκδρομή αύριο.
Α.Ρ. Υ.
Εκτός από απρόσωπα ρήματα υπάρχουν και απρόσωπες εκφράσεις. Αυτές σχηματίζονται με το γ' ενικό πρόσωπο του ρήματος είμαι ή υπάρχω και ένα επίθετο ή ουσιαστικό. Και η απρόσωπη έκφραση έχει για υποκείμενο μια ολόκληρη πρόταση.
π.χ. Υπάρχει πιθανότητα να βρέξει αύριο. (υπάρχει + ουσιαστικό)
Α.Ε. Υ.
Είναι άδικο να κατηγορούμε τον Πέτρο. (είναι + επίθετο)
Α.Ε. Υ.
Είναι ώρα να διαβάσουμε. ( είναι + ουσιαστικό) (Α.Ε. = απρόσωπη έκφραση)
Α.Ε. Υ.


Προσέξτε!!!!!!!!!!!!
Ένα ρήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ως προσωπικό είτε ως απρόσωπο.
π.χ.. Απαγορεύεται το κολύμπι. (προσωπικό ρήμα)
Απαγορεύεται να κολυμπάτε. (απρόσωπο ρήμα)
Τα κυριότερα απρόσωπα ρήματα είναι:
α) πρόκειται,συμφέρει, πρέπει, μέλει, μέλλεται, ενδέχεται κ. ά.
β) τα ρήματα που φανερώνουν φυσικά φαινόμενα: βρέχει, χιονίζει αστράφτει, βροντά, φυσά, χειμωνιάζει, καλοκαιριάζει, βραδιάζει, χαράζει, φέγγει, ξημερώνει, νυχτώνει, κ.ά.
γ) μερικά προσωπικά ρήματα σε ορισμένες φράσεις: λέγεται, φτάνει, χρειάζεται, φαίνεται, γίνεται,τυχαίνει, ακούγεται, κ.ά.

Άσκηση
Να κυκλώσεις το απρόσωπο ρήμα και να υπογραμμίσεις το υποκείμενό του στις παρακάτω προτάσεις.( Προσοχή ! Δεν έχουν όλες οι προτάσεις απρόσωπα ρήματα)
α) Ακούγεται ο θόρυβος των αυτοκινήτων. β) Ακούγεται ότι αύριο το σχολείο μας θα πάει εκδρομή. γ) Συμφέρει να ψωνίζω με τις εκπτώσεις. δ) Φαίνεται ότι ο Κώστας είναι άρρωστος. ε) Ο Κώστας φαίνεται ήσυχος. στ)Υποτίθεται ότι είσαι φίλος μου. ζ) Λέγεται πως το σχολείο μας θα είναι κλειστό αύριο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: