Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Κριτήριο Αξιολόγησης στην 11η ενότητα - Γλώσσα Δ΄ΔημοτικούΤάξη: Δ΄
Μάθημα: Γλώσσα
Ενότητα: 11η  Γελάσαμε με την ψυχή μας
Ονοματεπώνυμο:
Ημερομηνία:
Α. Ακούω  και γράφω
.................................................................................................................................................................................................................................................................................. ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Β. ΕΡΓΑΣΙΕΣ
1.        Γράψε τι ομοιοκαταληξία έχει καθεμιά από τις παραπάνω στροφές  ποιημάτων.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.        Να συμπληρώσεις τον παρακάτω πίνακα.
Ονομ. Ενικού
Γεν. Ενικού
Ονομ. Πληθυντικού
Γεν. Πληθυντικού
Το μάθημαΤο βλέμμαΤο ράμμαΤο πλήθοςΤο λάθοςΤο άνθος
3.        Να υπογραμμίσεις τα επιφωνήματα, να συμπληρώσεις τα σημεία στίξης και να γράψεις μέσα στην παρένθεση τι φανερώνει το καθένα.
(!  ;  ,  .)
Μπα … και γιατί να φύγεις αμέσως     (................................)
Πουφ … Τι μυρίζει τόσο άσχημα         (................................)         
Μπράβο … Τα κατάφερες σπουδαία (................................)
Άντε … πάμε να φύγουμε                     (................................)
Μακάρι … να είσαι πάντα καλά           (................................)
Χα, χα … Ας γελάσω                           (................................)

4.        Να ξαναγράψεις το παρακάτω κείμενο στον Αόριστο.
            Είναι μια γενειάδα τόσο μακριά που, όταν ο θείος Μούσιας νυστάζει βρίσκεται στην εξοχή, φτιάχνει μια σκηνούλα με τα μούσια του. Πώς το καταφέρνει; Φυτεύει δύο πασσάλους στο χώμα και σκαλώνει στην κορυφή τους τη μία άκρη της γενειάδας. Με την άλλη φτιάχνει τη σκεπή τα πλαϊνά. Ξαπλώνει στη σκιά της ίδιας του της γενειάδας και κοιμάται.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5.        Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά στον αόριστο για να μάθεις τις οδηγίες.
«(Βγαίνω) ........................... στην κεντρική λεωφόρο, (παίρνω) ........................... το λεωφορείο 224 και (κατεβαίνω) ............................. στην τρίτη στάση. Ύστερα (μπαίνω) ......................... στο κτίριο στην οδό Σάμου 32.
(Ανεβαίνω) ...................... στον 1ο όροφο και (Βρίσκω) ...................... τον κύριο Τρύφωνα. (Λέω) ........................ του ότι πηγαίνεις εκ μέρους μου και (παίρνω) ...................... το φάκελο που θα σου δώσει. (Βλέπω) .....................εάν το χαρτί είναι συμπληρωμένο και (έρχομαι) ........................ αμέσως στο γραφείο μου».

Γ. ΚΕΙΜΕΝΟ
Μύθος του Αισώπου
            Ένας λύκος είδε μια κατσίκα να βόσκει σε μια σπηλιά. Επειδή δεν μπορούσε να τη φτάσει, τη συμβούλευε να κατέβει πιο κάτω, γιατί τάχα υπήρχε φόβος να γλιστρήσει και να πέσει από την απροσεξία της. Της έλεγε ακόμα ότι το λιβάδι που ήταν κοντά του ήταν καλύτερο και η χλόη του πολύ πιο ευωδιαστή. Η κατσίκα απάντησε στο λύκο: «Δεν καλείς εμένα να βοσκήσω, αλλά εσένα σου λείπει τροφή».

                                                                             ΑΣΚΉΣΕΙΣ
α)  Δώσε έναν τίτλο στο μύθο του Αισώπου.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................
β)  Τι είπε ο λύκος στην κατσίκα για να την πείσει να κατέβει πιο κάτω; Γιατί πιστεύεις ότι το έκανε αυτό;
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
γ)  Ποιο είναι το μήνυμα που θέλει να μας δώσει ο Αίσωπος μέσα από το μύθο του;
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


*ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ
1η στροφή
Στο στάβλο ήρθ’  απόψε το φεγγάρι...
Εκοίταξεν  απ’ το παράθυρό του,
είδε την αγελάδα, το μοσχάρι,
το βόδι που μασούσε το σανό του.
                                Ζ. Παπαντωνίου
2η στροφή
Στον κήπο μας ανήσυχα γλιστρούσε,
ανέβηκεν επάνω στη συκιά μας,
εμέτρησε τα λίγα πρόβατά μας,
είδε το γάιδαρό μας και γελούσε.
                                Ζ. Παπαντωνίου
3η στροφή
Αχ! και να γύριζαν , να  ‘ρχόταν  πίσω
τα χρόνια που έζησα πριν σ’ αγαπήσω!
Χρόνια αμνημόνευτα σα να  ‘ταν  ξένα
τα χρόνια που έζησα χωρίς εσένα.
                                                   Ι. Πολέμης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τρεις στροφές υπαγορεύονται ορθογραφία και συνδυάζονται με την 1η  άσκηση. (πλεχτή – σταυρωτή – ζευγαρωτή)   

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΣΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΕΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ


Την ώρα της άφιξης

Στοχασμοί και διάλογοι
Παύση για το θείο δώρο
Έξω από το κελί του Θεοκλήτου του Διονυσιάτη


                                                           Απόψεις της Ι. Μ. Διονυσίου
                                                 
Καθ' οδόν για την Αγίου Παύλου

Ι. Μ. Αγίου Παύλου


Λίγο πριν την επιστροφή

Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2013

Athanasios Diakos Part 1, Lamiakh Politeia//Αθανάσιος Διάκος

Athanasios Diakos Part 2, Lamiakh Politeia//Αθανάσιος Διάκος

25η Μαρτίου 1821

 Ο λόγος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη στους μαθητές, στην Πνύκα (8/10/1838)
Παιδιά μου! Εις τον τόπο τούτο, οπού εγώ πατώ σήμερα, επατούσαν και εδημηγορούσαν τον παλαιό καιρό άνδρες σοφοί, και άνδρες με τους οποίους δεν είμαι άξιος να συγκριθώ και ούτε να φθάσω τα ίχνη των. Εγώ επιθυμούσα να σας ίδω, παιδιά μου, εις την μεγάλη δόξα των προπατόρων μας και έρχομαι να σας είπω όσα εις τον καιρόν του αγώνος μας και προ αυτού και ύστερον απ’ αυτόν ο ίδιος...
 επαρατήρησα και απ’ αυτά να κάμομε συμπερασμούς διά την μέλλουσαν ευτυχίαν σας, μολονότι ο Θεός μόνον ηξεύρει τα μέλλοντα. Και διά τους παλαιούς Έλληνας, οποίας γνώσεις είχαν και ποίαν δόξα και ποίαν τιμήν έχαιραν κοντά εις τα άλλα έθνη του καιρού των, οποίους ήρωας, στρατηγούς, πολιτικούς είχαν, διά ταύτα σας λέγουν καθ’ ημέραν οι διδάσκαλοί σας και οι πεπαιδευμένοι μας. Εγώ δεν είμαι αρκετός. Σας λέγω μόνον πως ήταν σοφοί και από εδώ επήραν και εδανείσθησαν τα άλλα έθνη την σοφίαν των. Εις τον τόπον τον οποίον κατοικούμεν, εκατοικούσαν οι παλαιοί Έλληνες από τους οποίους και ημείς καταγόμεθα και ελάβαμε το όνομα τούτο. Αυτοί διέφεραν από ημάς εις την θρησκείαν, διότι επροσκυνούσαν τες πέτρες και τα ξύλα. Αφ’ ου ύστερα ήλθεν στον κόσμο ο Χριστός, οι λαοί όλοι επίστευσαν εις το Ευαγγέλιόν του και έπαυσαν να λατρεύουν τα είδωλα. Δεν επήρε μαζί του ούτε σοφούς ούτε προκομμένους, αλλ’ απλούς ανθρώπους, χωρικούς και ψαράδες, και με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος έμαθαν όλες τες γλώσσες του κόσμου, οι οποίοι μολονότι όπου και αν έβρισκαν εναντιότητας και οι βασιλείς και οι τύραννοι τους κατέτρεχαν, δεν ημπόρεσε κανένας να τους κάμει τίποτα. Αυτοί εστερέωσαν την πίστιν. Οι παλαιοί Έλληνες, οι πρόγονοί μας, έπεσαν εις την διχόνοιαν και ετρώγονταν μεταξύ τους και έτσι έλαβαν καιρόν πρώτα οι Ρωμαίοι και έπειτα άλλοι βάρβαροι και τους υπόταξαν. Ύστερα ήλθαν οι Μουσουλμάνοι και έκαμαν ό,τι ημπορούσαν, διά να αλλάξει ο λαός την πίστιν του. Έκοψαν γλώσσες εις πολλούς ανθρώπους, αλλ’ εστάθη αδύνατον να το κατορθώσουν. Τον έναν έκοπταν, ο άλλος τον σταυρόν του έκαμε. Σαν είδε τούτο ο Σουλτάνος, διόρισε έναν βιτσερέ (αντιβασιλέα), έναν πατριάρχη, και του έδωσε την εξουσία της εκκλησίας. Αυτός και ο λοιπός κλήρος έκαμαν ό,τι τους έλεγε ο Σουλτάνος. Ύστερον έγιναν οι κοτζαμπάσηδες (προεστοί) εις όλα τα μέρη. Η τρίτη τάξις, οι έμποροι και οι προκομμένοι, το καλύτερον μέρος των πολιτών, μην υποφέροντες τον ζυγόν έφευγαν, και οι γραμματισμένοι επήραν κι έφευγαν από την Ελλάδα, την πατρίδαν των, κι έτσι ο λαός, όστις στερημένος από τα μέσα της προκοπής, εκατήντησε εις αθλίαν κατάστασιν, και αυτή αύξαινε κάθε ημέρα χειρότερα, διότι αν ευρίσκετο κανείς μεταξύ του λαού με ολίγην μάθησιν, τον ελάμβανεν ο κλήρος, όστις έχαιρε προνόμια ή εσύρετο από τον έμπορον της Ευρώπης ως βοηθός του ή εγίνετο γραμματικός του προεστού. Και μερικοί μην υποφέροντες την τυραννίαν του Τούρκου και βλέποντες τες δόξες και τες ηδονές όπου ανελάμβαναν αυτοί, άφηναν την πίστιν τους και εγίνοντο Μουσουλμάνοι. Και τοιουτοτρόπως κάθε ημέρα ο λαός ελίγνευε και επτώχαινε. Εις αυτήν την δυστυχισμένην κατάστασι, μερικοί από τους φυγάδες γραμματισμένους εμετέφραζαν και έστελναν εις την Ελλάδα βιβλία και εις αυτούς πρέπει να χρωστούμε ευγνωμοσύνη, διότι ευθύς όπου κανένας άνθρωπος από τον λαό εμάνθανε τα κοινά γράμματα, εδιάβαζεν αυτά τα βιβλία και έβλεπε ποίους είχαμε προγόνους, τι έκαμε ο Θεμιστοκλής, ο Αριστείδης και άλλοι πολλοί παλαιοί μας, και εβλέπαμε και εις ποίαν κατάστασιν ευρισκόμεθα τότε. Όθεν μας ήλθεν εις τον νου να τους μιμηθούμε και να γίνομε ευτυχέστεροι. Και έτσι έγινε και επροόδευσε η Εταιρία. Όταν αποφασίσαμε να κάμομε την Επανάσταση, δεν εσυλλογισθήκαμε ούτε πόσοι είμεθα ούτε πως δεν έχομε άρματα ούτε πως οι Τούρκοι εβαστούσαν τα κάστρα και τας πόλεις ούτε κανένας φρόνιμος μας είπε: «πού πάτε έδω να πολεμήσετε με σιταροκάραβα βατσέλα;», αλλά ως μία βροχή έπεσε εις όλους μας η επιθυμία της ελευθερίας μας, και όλοι, και ο κλήρος μας και οι προεστοί και οι καπεταναίοι και οι πεπαιδευμένοι και οι έμποροι, μικροί και μεγάλοι, όλοι, εσυμφωνήσαμε σ’ αυτόν τον σκοπό και εκάμαμε την Επανάσταση. Εις τον πρώτον χρόνον της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι ετρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγε εις τον πόλεμον, ο αδελφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζύμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μπαρουτόβολα εις το στρατόπεδον και αν αυτή η ομόνοια εβαστούσε ακόμη δυο χρόνους, ηθέλαμεν κυριεύσει και την Θεσσαλία και την Μακεδονία και ίσως εφθάναμε και έως την Κωνσταντινούπολη. Τόσον τρομάξαμε τους Τούρκους, που άκουγαν Έλληνα και έφευγαν χίλια μίλια μακρά. Εκατόν Έλληνες έβαζαν πέντε χιλιάδες Τούρκους εμπρός, και ένα καράβι μιαν αρμάδα. Αλλά δεν εβάσταξε! Ήλθαν μερικοί και ηθέλησαν να γίνουν μπαρμπέρηδες εις του κασίδη το κεφάλι. Μας πονούσε το μπαρμπέρισμά τους. Αλλά τι να κάμομε; Είχαμε και αυτουνών την ανάγκη. Από τότε ήρχισεν η διχόνοια και εχάθη η πρώτη προθυμία και ομόνοια. Και όταν έλεγες του Κώστα να δώσει χρήματα διά τας ανάγκας του έθνους ή να υπάγει εις τον πόλεμο, τούτος επρόβαλλε τον Γιάννη. Και μ’ αυτόν τον τρόπο κανείς δεν ήθελε ούτε να συνδράμει ούτε να πολεμήσει. Και τούτο εγίνετο επειδή δεν είχαμε έναν αρχηγό και μίαν κεφαλήν. Αλλά ένας έμπαινε πρόεδρος έξη μήνες, εσηκώνετο ο άλλος και τον έριχνε και εκάθετο αυτός άλλους τόσους και έτσι ο ένας ήθελε τούτο και ο άλλος το άλλο. Ίσως όλοι εθέλαμε το καλό, πλην καθένας κατά τη γνώμη του. Όταν προστάζουνε πολλοί, ποτέ το σπίτι δεν κτίζεται ούτε τελειώνει. Ο ένας λέγει ότι η πόρτα πρέπει να βλέπει εις το ανατολικόν μέρος, ο άλλος εις το αντικρινό και ο άλλος εις τον Βορέα, σαν να ήτον το σπίτι εις τον αραμπά και να γυρίζει, καθώς λέγει ο καθένας. Με τούτο τον τρόπο δεν κτίζεται ποτέ το σπίτι, αλλά πρέπει να είναι ένας αρχιτέκτων, οπού να προστάζει πώς θα γένει. Παρομοίως και ημείς εχρειαζόμεθα έναν αρχηγό και έναν αρχιτέκτονα, όπου να προστάζει και οι άλλοι να υπακούουν και να ακολουθούν. Αλλ’ επειδή είμεθα εις τέτοιαν κατάσταση, εξ αιτίας της διχονοίας μας, μας έπεσε η Τουρκιά επάνω μας και κοντέψαμε να χαθούμε και εις τους στερνούς επτά χρόνους δεν κατορθώσαμε μεγάλα πράγματα. Εις αυτήν την κατάστασιν έρχεται ο βασιλεύς, τα πράγματα ησυχάζουν και το εμπόριο και η γεωργία και οι τέχνες αρχίζουν να προοδεύουν και μάλιστα η παιδεία. Αυτή η μάθησις θα μας αυξήσει και θα μας ευτυχήσει. Αλλά δια να αυξήσομεν, χρειάζεται και η στερέωσις της πολιτείας μας, η οποία γίνεται με την καλλιέργεια και με την υποστήριξη του Θρόνου. Ο βασιλεύς μας είναι νέος και συμμορφώνεται με τον τόπον μας, δεν είναι προσωρινός, αλλ’ η βασιλεία του είναι διαδοχική και θα περάσει εις τα παιδιά των παιδιών του και με αυτόν κι εσείς και τα παιδιά σας θα ζήσετε. Πρέπει να φυλάξετε την πίστιν σας και να την στερεώσετε, διότι όταν πιάσαμε τα άρματα είπαμε πρώτα υπέρ πίστεως και έπειτα υπέρ πατρίδος. Όλα τα έθνη του κόσμου έχουν και φυλάττουν μία Θρησκεία. Και αυτοί οι Εβραίοι, οι οποίοι κατατρέχοντο και μισούντο από όλα τα έθνη, μένουν σταθεροί εις την πίστη τους. Να μην έχετε πολυτέλεια, να μην πηγαίνετε εις τους καφενέδες και εις τα μπιλιάρδα. Να δοθείτε εις τας σπουδάς σας και καλύτερα να κοπιάσετε ολίγον δύο και τρεις χρόνους και να ζήσετε ελεύθεροι εις το επίλοιπον της ζωής σας, παρά να περάσετε τέσσαρες – πέντε χρόνους της νεότητάς σας και να μείνετε αγράμματοι. Να σκλαβωθείτε εις τα γράμματά σας. Να ακούετε τας συμβουλάς των διδασκάλων και των γεροντοτέρων και κατά την παροιμία «Μύρια ήξευρε και χίλια μάθαινε». Η προκοπή σας και η μάθησή σας να μην γίνει σκεπάρνι μόνο διά το άτομόν σας, αλλά να κοιτάζει το καλό της Κοινότητας, και μέσα εις το καλό αυτό ευρίσκεται και το δικό σας. Εγώ, παιδιά μου, κατά κακή μου τύχη, εξ αιτίας των περιστάσεων, έμεινα αγράμματος, και διά τούτο σας ζητώ συγχώρηση, διότι δεν ομιλώ καθώς οι δάσκαλοί σας. Σας είπα όσα ο ίδιος είδα, ήκουσα και εγνώρισα διά να ωφεληθείτε από τα περασμένα και από τα κακά αποτελέσματα της διχόνοιας, την οποίαν να αποστρέφεστε και να έχετε ομόνοια. Εμάς μην μας τηράτε πλέον. Το έργο μας και ο καιρός μας επέρασε. Και αι ημέραι της γενεάς, η οποία σας άνοιξε τον δρόμον, θέλουν μετ’ ολίγον περάσει. Την ημέραν της ζωής μας θέλει διαδεχθεί η νύχτα και η αυριανή ημέρα. Εις εσάς μένει να ισάσετε και να στολίσετε τον τόπο, οπού εμείς ελευθερώσαμε και διά να γίνει τούτο πρέπει να έχετε ως θεμέλια της πολιτείας την ομόνοια, την θρησκεία, την καλλιέργεια του θρόνου και την φρόνιμον ελευθερία!

Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013


Επαναληπτικές εργασίες στην 5η ενότητα 1. Ονόμασε τα σχήματα:

                        
● Έχει 4 ορθές γωνίες και τις απέναντι πλευρές ίσες και  παράλληλες.
Όνομα:
                            

●Έχει 4 ορθές γωνίες και όλες τις πλευρές ίσες.

Όνομα:
                              

● Έχει όλες τις πλευρές ίσες και τις απέναντι πλευρές
    παράλληλες.
Όνομα:
                           

● ΄Εχει τις απέναντι πλευρές ίσες και παράλληλες.
 Όνομα:

2.Συμπληρώνω τα παρακάτω κενά.

Ø 1 τ.μ. είναι ένα τετράγωνο με μήκος πλευράς ………………………..…
Ø 1 τ. δεκ.  είναι ένα τετράγωνο με μήκος πλευράς ……………………….
Ø 1 τ. εκ. είναι ένα τετράγωνο με μήκος πλευράς ………………………...
Ø 1 τ.μ. είναι ……………………τ.δεκ.ή ………………………τ.εκ.
Ø 1 τ.δεκ. είναι ………………….τ.εκ.

Ø 1 τ.εκ. είναι ……………………τ.δεκ.
Ø 1 τ.δεκ. είναι ……………………τ.μ.

 3.
 Ένα χαλί έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Η μία πλευρά έχει μήκος 2μ.
  και η  διαδοχική πλευρά έχει μήκος 4μ.  
  Αν  κοστίζει 120 € το 1τ.μ. πόσο κοστίζει το χαλί;

 4.Η μία πλευρά ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι 12 εκ. και η διαδοχική τηςείναι 16 εκ.

α) Να βρεις το εμβαδόν του ορθογωνίου
β) Να βρεις την περίμετρο του ορθογωνίου
γ) Ένα τετράγωνο έχει την ίδια περίμετρο με το ορθογώνιο.
     Να βρεις την πλευρά του  τετραγώνου
δ) Να βρεις το εμβαδόν του τετραγώνου
      
5. Να σχεδιάσεις το  ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που έχει εμβαδόν 21 τ.εκ.
    Στη συνέχεια να βρεις την περίμετρό του.

Εμβαδόν:21 τ. εκ.
Περίμετρος : ………………………………

ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 5ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ΤΑΞΗΣ


1. Υπολογίζω το εμβαδόν και την περίμετρο ενός σχήματος

2. Συμπληρώνω προτάσεις, επιλέγοντας τις λέξεις από την παρένθεση, π.χ.:

(περίμετρο, τέμνονται, εμβαδόν, παράλληλες)  

Δυο ευθείες στο επίπεδο ή θα είναι …………………………………… ή θα ……………………………….
Το αποτέλεσμα της μέτρησης της επιφάνειας ενός σχήματος λέγεται ……………………………..
Όταν μετρώ το μήκος του περιγράμματος ενός σχήματος, υπολογίζω την ………………………………………

3. α) Γράφω μια ομοιότητα του τετραγώνου με το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο:

…………………………………………………………………………………………………………………………

    β) Γράφω για μια διαφορά του ρόμβου με το τετράγωνο:

…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Σχεδιάζω ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με μήκος 5 εκ. και πλάτος 2 εκ.
  

5. Μαθαίνω να χαράζω  την απόσταση ενός σημείου Σ προς μια ευθεία ε.
6. Σχεδιάζω από τη δεξιά πλευρά του άξονα συμμετρίας το αριστερό σχέδιο. 

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2013

ΓΛΩΣΣΑ Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-10η ΕΝΟΤΗΤΑ


  1. Στις παρακάτω φράσεις γράψε Μ για τις μεταφορές και Κ για τις κυριολεξίες.
- Μου αρέσει να ακούω την κυρία.
- Χθες, ο αδελφός μου άκουσε τη φωνή της λογικής.
- Εγώ, είμαι υιοθετημένη.
- Η ελληνική γλώσσα υιοθέτησε πολλές ξένες λέξεις.
- Κόψε τα πολλά λόγια.
- Κόψε με το μαχαίρι ένα μήλο.
- Οι σκέψεις μου άλλαξαν πορεία.
- Ο οδηγός του λεωφορείου άλλαξε πορεία και πήγε νότια.

  1. Τι σημαίνουν οι παρακάτω έντονες φράσεις;

-         Μετά από δύο ώρες, επιτέλους, λύθηκε η γλώσσα του.
.                                                                                                                           
-         «Θα φας ξύλο» μου είπε η μαμά!
.                                                                                                                           
-         Ήθελα να έρθω, αλλά, με πήρε ο ύπνος!
.                                                                                                                           
-         Με την Αυγή δε μπορούμε να συννενοηθούμε, μιλάμε άλλη γλώσσα.
.                                                                                                                           
-         Του έδωσε το λόγο του ότι δε θα το ξανακάνει.
.                                                                                                                           

  1. Συμπλήρωσε τα κενά με τις παρακάτω αόριστες αντωνυμίες.
(καμπόσο, άλλοι, κάποιος, κάθε, ένας, άλλη, κάτι)

-         Μια φορά κι έναν καιρό ήταν …………………… ιπποπόταμος που αγαπούσε πολύ τα ζωάκια.
-         Το Σάββατο χτύπησε ………………………. την πόρτα και εγώ του άνοιξα, αφού, βέβαια πρώτα ρώτησα τη μαμά. Ύστερα ήρθαν και …………………… άνθρωποι, και πάλι εγώ άνοιξα την πόρτα. Μήπως είχα γίνει θυρωρός εκείνο το βράδυ;
-         Την ………………… μέρα ήρθε η γιαγιά και μας έφερε …………………….υπέροχα λουκούμια.
-         Το Πάσχα πάντα πηγαίνω στην εκκλησία και ……………………χρόνο συνοδεύω τον επιτάφιο.
-         Ύστερα από ……………………… καιρό, ο παππούς ξαναπήγε στα κτήματα.

4.    Να βάλεις έναν από τους παρακάτω συνδέσμους , για να έχουν νόημα οι προτάσεις:
(μόλις και- ή- να- για να -αλλά- μήπως - όταν- δηλαδή- ότι- -ενώ- - ούτε- ούτε)

v     Η αστυνομία ήρθε,____________ δε βρήκε κανέναν ύποπτο.
v     Θα σου δώσω χρήματα, __________________  πληρώσεις το λογαριασμό.
v     Δε θέλω __________  ρούχα ____________ παπούτσια. Θέλω βιβλία!
v     _______ έτρωγα, άκουσα κάποιον να με φωνάζει.
v     Η Σοφία έφτασε _______ τηλεφώνησε ο Τάσος.
v     Είναι από τη Μακεδονία  ____  από τη Στερεά Ελλάδα; Δεν μας έχει πει.
v     Έμαθα ______ θα πας στην Αυστραλία. Είναι αλήθεια;
v     Θέλεις _______ να πάμε στη Λεμεσό; Νομίζω _______ θα περάσουμε ωραία!


  1. Στις παρακάτω προτάσεις υπογράμμισε με κόκκινο τα επιρρήματα και με πράσινο τα επίθετα.
-         Παρακολουθήσαμε το γάμο με πολλή χαρά.
-         Η πολλή βροχή κατέστρεψε την όμορφη παραλία.
-         Τα άγρια ζώα είναι συνήθως και μεγάλα ζώα.
-         Δούλευε ακούραστα πολλές ώρες την ημέρα.
-         Το είχα κρύψει πολύ ψηλά στη βιβλιοθήκη.
  1. Σχημάτισε μετοχές από τα παρακάτω ρήματα, και μετά φτιάξε με αυτά προτάσεις!

Οδηγώ                   …………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Τραγουδώ                …………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….        
Αγαπώ                    …………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Ξεκινώ                   …………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….
Μαθαίνω               …………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….

  1. Να ενώσεις τις προτάσεις χρησιμοποιώντας χρονικούς συνδέσμους.
Ο πάπυρος χρησιμοποιήθηκε. Ήρθε η περγαμηνή. (ώσπου)


.                                                                                                                           
Η περγαμηνή άρχισε να μη χρησιμοποιείται. Ήρθε το χαρτί (όταν)
.                                                                                                                           
Ο Σωτήρης ήρθε για να παίξουμε. Τελείωσα το φαγητό μου. (μόλις)
.                                                                                                                           
Η τηλεόραση μπορεί να είναι εκπαιδευτική. Τα βιβλία σίγουρα είναι. (ενώ)


.                                                                                                                           
Οι Κινέζοι χρησιμοποιούσαν χαρτί. Από εμάς. (πριν)
.                                                                                                                           

  1. Ας συλλαβίσουμε τώρα! Προσπάθησε να συλλαβίσεις γραπτώς τις παρακάτω λέξεις.
δέντρο, περγαμηνή, Κρήτη, Μακεδονία, εκστρατεία, ακριβό, γλώσσα, πληροφορίες, ηλεκτρονικό, αντιγραφή, τυπογραφία, πλάκα, πέτρα, ξύλο, γράμμα, αναλαμβάνω.