Δευτέρα, 24 Σεπτεμβρίου 2012

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ_____________________________________
ΟΝΟΜΑ___________________________________________

Ασκήσεις επανάληψης στη «ΓΛΩΣΣΑ» και στα «ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ»1. Υπογράμμισε τα υποκείμενα στις προτάσεις:

-Η φωτιά έκαψε το δάσος.

-Ο άνεμος έριξε την καρέκλα κάτω.

-Ο Γρηγόρης γράφει τα μαθήματά του γρήγορα.

-Το τυρί το τρώει ένα άσπρο ποντίκι.

-Η αδερφή μου ε΄δε το Γιώργο να τρέχει.2. Βάλε δι(σ)- ή δυσ- (το δι(σ)- σημαίνει δύο, ενώ το δυσ- έχει την έννοια της δυσκολίας, της κακής κατάστασης)

-Αυτός που παντρεύτηκε για δεύτερη φορά …(____γαμος)

-Αυτός που δεν πιστεύει εύκολα…(____πιστος)

-Αυτός που έχει κακούς τρόπους, κακό χαρακτήρα…(____τροπος)

-Αυτή που έχει δύο κεφάλια…(____κέφαλη)

-Το αυτοκίνητο που έχει δύο θέσεις…(____θέσιο)

-Αυτοί που μιλάνε δύο γλώσσες…(____γλωσσοι)3. Βάλε το ρήμα της παρένθεσης στο χρόνο και το πρόσωπο, που σου λένε οι οδηγίες:-Σου ________________ χθες όλη μέρα, αλλά έλειπες. (τηλεφωνώ, χρ. παρατατικός, α΄ πρόσ. ενικού αρ.)

-Με το που τον βλέπει_______________ . (γελάω, χρ. Ενεστώτας, γ΄. πρόσ. ενικού αρ.)

- ________________ όλη τη χρονιά για να πάρω «Άριστα!!» (διαβάζω, εξακ. Μέλλοντας, α΄πρόσ. ενικού)

4. Συμπλήρωσε σωστά


Ενεστώτας                                         Παρατατικός                           Εξακολουθητικός Μέλλοντας

(αυτός-ή-ό) πλησιάζει

(εμείς) σερβίρουμε

(…….) πιστεύεις

(…………) εκνευρίζουν

5. Συμπλήρωσε το αριθμητικό μοτίβο:850, 900, 950, ___,___,___,___,___,___,___,___6. Βάλε τους αριθμούς απ’ το μικρότερο στο μεγαλύτερο(7.800, 8.800, 6.800, 8.600, 6.900, 7.300, 9.000, 8.700, 10.000)________________________________________________________________________7. Ένωσε ανά δύο τους αριθμούς(πάνω-κάτω), έτσι ώστε το άθροισμά τους να είναι 20.0009.000    17.500    16.500    14.500    11.500    19.450    19.650
2.500    11.000     8.500      5.500      3.500       350         550

8. Με τα ψηφία: 0, 1, 3, 8, 9 σχημάτισε το μεγαλύτερο και το μικρότερο πενταψήφιο αριθμό (χρησιμοποίησε τα ψηφία από μια φορά το καθένα)• (μεγαλύτερος πενταψήφιος):

• (μικρότερος πενταψήφιος):

Δεν υπάρχουν σχόλια: