Κυριακή, 14 Απριλίου 2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ – 13ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ-"ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ , ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ"ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: _______________________________________________________

1. Ξαναγράψτε τις παρακάτω λέξεις χωρίς ορθογραφικά λάθη:

εκπέδευση:
___________
κινονοία:
___________
καλιτέχνης:
___________
επηστίμονας:
___________
δικέωμα:
___________
ανεξάρτιτως:
___________
μεταχιρείζομαι:
___________
εισόγιο:
___________
πήστη:
___________
πρωσγείωση:
___________
γαιοπόνος:
___________
γεομετρία:
___________

2. Συμπληρώστε τα γράμματα που λείπουν στις παρακάτω λέξεις και βάλτε τόνο, όπου χρειάζεται:

Διαπολ__τισμ__κός
Φ__λος
Απογ__ωση
Φ__λλο
Οικογέν__α
Υπόγ__ο
Π__στεύω
Φ__ναχτά
Χρ__άζομαι
Φ__νάζω
Φ__λο
__μως
3. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων επιλέγοντας τη σωστή λέξη από την παρένθεση:

α) (όρη-όροι)
Οι __________ της συμφωνίας ήταν αποδεκτοί από όλους.
Πήραν τα __________ και τα βουνά, αλλά δεν κατάφεραν να τον βρουν πουθενά.

β) (λίπη-λείπει)
Ο Γιώργος __________.Πήγε στο Βέλγιο για δουλειές.
Το χοιρινό κρέας έχει περισσότερα __________ από το μοσχαρίσιο κρέας.

γ) (κλίμα-κλήμα)
Ήτανε στραβό το __________, το ‘φαγε κι ο γάιδαρος.
Ο γιατρός τού συνέστησε ν’ αλλάξει __________.

δ) (αυτί-αυτή)
Ο δάσκαλος του τράβηξε το __________.
__________ δεν είναι η καινούρια δασκάλα;

ε) (χήρος-χοίρος)
Το γουρούνι λέγεται αλλιώς και __________.
Ο κ. Γεωργίου είναι __________ τα τελευταία πέντε χρόνια.

4. Να γράψετε τα παρακάτω ρήματα στο ίδιο πρόσωπο του παρατατικού και του αορίστου:

Ενεστώτας
Παρατατικός
Αόριστος
υψώνει
ύψωνε
ύψωσε
τυλίγουν


κρέμεται


πέφτουμε


διαλύονται


καλύπτετε


κυλώ5. Αντιστοιχίστε τα ρήματα της στήλης Α με το σωστό χρόνο της στήλης Β:

έχουν οργώσει

αόριστος
διασχίζουν

εξακολουθητικός μέλλοντας
ακολουθούσαμε

συνοπτικός μέλλοντας
λιποθύμησε

συντελεσμένος μέλλοντας
θα αντιδράσει

ενεστώτας
είχες ασχοληθεί

υπερσυντέλικος
θα έχω χρεώσει

παρακείμενος
θα επισκέπτεστε

παρατατικός

6. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με πού ή που, πώς ή πως:

α) ______ έκανε η γιαγιά μου ______ με είδε ξαφνικά μπροστά της!
β) ______ μπόρεσε να κάνει αυτά ______ έκανε;
γ) Το βράδυ ______ επέστρεψα με ρώτησε ______ τα περάσαμε.
δ) ______ μας άρεσε εκεί ______ πήγαμε!
ε) Ο πατέρας μου υποσχέθηκε ______ θα μου δώσει τα χρήματα ______ χρειάζομαι.
στ) ______ και ______ κάποια φώναζε: «Νομίζω ______ έρχεται ο διευθυντής».
ζ) Τον ρώτησα ______ του φάνηκε το σπίτι ______ αγόρασα.

7. Να γράψετε τις παρακάτω λέξεις στην οικογένεια όπου ανήκει η καθεμία απ’ αυτές:

γονιός, κοινωνικός, κοινότητα, απόγονος, κοινοτικός, εγγονός, κοινωνία, ακοινώνητος, γόνιμος, πρόγονος, συγκοινωνίες, άγονος, κοινόχρηστα, πρωτόγονος, επικοινωνία.

Κοινός:_____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Γόνος: _____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

8. Οι παρακάτω λέξεις είναι οικογένεια της λέξης άνεμος. Να τις χωρίσετε σ’ αυτές που δημιουργήθηκαν με παραγωγή και σ’ αυτές που δημιουργήθηκαν με σύνθεση:

ανεμίζω, ανεμόβροχο, ανέμισμα, ανεμιστήρας, ανεμοζάλη, ανεμικό, ανεμοδαρμένος, ανεμόσκαλα, ανεμοστρόβιλος, απάνεμος.
Με παραγωγή
Με σύνθεση9. Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά με τη σωστή οριστική αντωνυμία:

Α) Η Ειρήνη προσπάθησε ____________ να βρει τη λύση, χωρίς καμιά βοήθεια.
Β) Δεν ενδιαφέρεται ούτε για ____________ τον εαυτό της.
Γ) Πώς μπόρεσε η Μήδεια να σκοτώσει ____________ της τα παιδιά;
Δ) Δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. ____________ αποφάσισαν ν’ αφήσουν την πόλη και να ζήσουν στο χωριό.
Ε) Άλλαξες αυτοκίνητο ή έχεις ακόμα ____________;


Δεν υπάρχουν σχόλια: