Σάββατο, 31 Μαΐου 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά για την 9η ε...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Επαναληπτικές ασκήσεις στα Μαθηματικά για την 9η ε...: 1) Υπολογίζω και συμπληρώνω τον αριθμό που λείπει: 50 + 30 = ........ 90 - 40 = ........ 100 - 20 = ......... 30 + ....  = 100 30 ...

Δεν υπάρχουν σχόλια: