Κυριακή, 12 Οκτωβρίου 2014

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα για την 5η ενότη...

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: Επαναληπτικές ασκήσεις στη Γλώσσα για την 5η ενότη...: 1.      Συμπληρώνω ό,τι λείπει: το ταξίδ…, το βράδ…., το πηγάδ….., το στάχ….., το σκοτάδ….., το πιρούν….,  το δάκρ….., το οξ….., το μάτ…....

Δεν υπάρχουν σχόλια: