Τετάρτη, 6 Μαΐου 2009

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΤ΄ ΤΑΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΒΑΘΜΟΣ:
ΕΠΙΔΟΣΗ %:
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ


Ποια ήταν τα καθήκοντα των προκρίτων και με ποια άλλα ονόματα ήταν γνωστοί;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Πώς γινόταν το εμπόριο στη στεριά και πώς στη θάλασσα στα χρόνια της τουρκοκρατίας;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Γιατί κάποιοι πνευματικοί άνθρωποι ονομάστηκαν δάσκαλοι του Γένους ; Να αναφέρεις δυο απ΄αυτούς.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Τι σημαίνει η φράση : «Όλους τους ποιητές και δημιουργούς τους ξεπέρασε ο ίδιος ο λαός»;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ποιοι ήταν οι κλέφτες και ποιοι οι αρματολοί στα χρόνια της τουρκοκρατίας;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Για ποιους λόγους ορισμένες περιοχές είχαν σχετική ελευθερία στα χρόνια της σκλαβιάς; Ποιες ήταν οι περιοχές αυτές;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Να αναφερθείς σε ένα από τα πρώτα επαναστατικά κινήματα και να πεις τους λόγους αποτυχίας του.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Με ποιο τρόπο συνέβαλε ο Ρήγας Βελεστινλής στην απελευθέρωση της Ελλάδας;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Υπογράμμισε τη σωστή απάντηση

Α. Τα σχολεία στα χρόνια της σκλαβιάς:
1. δίδασκαν στους μαθητές ξένες γλώσσες
2. ενίσχυαν την ελληνική συνείδηση των μαθητών.
3. τύπωναν έργα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων.

Β. Ο Κοσμάς ο Αιτωλός ήταν
1. πλούσιος Έλληνας που είχε σπουδάσει στην Ευρώπη
2. δάσκαλος του Γένους.
3. τυπογράφος.

Γ. «Αρχοντικά» ονομάστηκαν τα:
1. σπίτια των Ταούρκων πασάδων
2. πολυτελή και μεγάλα σπίτια.
3. μοναστηριακά κτίρια .

Γράφω πλάι στις παρακάτω προτάσεις από μια λέξη της εποχής της Τουρκοκρατίας που να ταιριάζει:
Το μέρος όπου στρατοπέδευαν οι κλεφταρματολοί…………………………………………………..
Ο αμέσως ύστερα απ’ τον αρχηγό των κλεφταρματολών……………………………………………
Η σημαία που είχε κάθε κλεφταρματολική ομάδα……………………………………………………
Η σκοπιά που φύλαγαν στο λημέρι…………………………………………………………………….
Είδος πολέμου που έκαναν οι κλέφτες…………………………………………………………………


Κ Α Λ Η Ε Π Ι Τ Υ Χ Ι Α !!!

2 σχόλια:

Κατερίνα Βεργετάκη είπε...

Πολύ καλό κύριε Κώστα, πειράζει να (το) αντιγράψω? :-)

Matziris Kostas - δάσκαλος είπε...

Όχι βέβαια, Κατερίνα. Ό,τι θέλεις και χωρίς να με ρωτάς!