Πέμπτη, 31 Ιανουαρίου 2013

Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ (5ος ΑΙΩΝΑΣ π.Χ.) Δ΄ ΤΑΞΗ

      1.      Η συνεργασία ανθρώπων ή κρατών, για να προστατέψουν τα συμφέροντά τους λέγεται    
                                               _____________   .
2. Οι αντιπρόσωποι της Αθηναϊκής συμμαχίας συνεδρίαζαν στο ιερό νησί της ______.
3.Ο Αριστείδης είχε ονομαστεί ____________.
4. Ο Κίμωνας νίκησε τον περσικό στόλο στον ________________ ποταμό.
5. Η κυριαρχία μιας χώρας πάνω στην άλλη λέγεται ______________.
6. Την πιο μεγάλη δύναμη στην Αθήνα, την είχε η ____________ του _________.
7. Εκείνη την εποχή ο μετανάστης λεγόταν _____________.
8. Πολλοί δούλοι δούλευαν στην Αθήνα ως _____________, _____________ και
______________.
9. Οι Αθηναίοι συζητούσαν τα καθημερινά τους προβλήματα στην __________.
10. Ο δάσκαλος που μάθαινε στα παιδιά ανάγνωση, γραφή και αριθμητική ονομαζόταν
_______________, ενώ ο δάσκαλος της μουσικής ονομαζόταν _______________.
11. Ο έμπιστος δούλος που συνόδευε τα παιδιά στο σχολείο, ονομαζόταν _________.
12. Μέσα στον Παρθενώνα βρισκόταν το χρυσελεφάντινο άγαλμα της ___________
και ήταν έργο του _________.
13. Αυτός που θεωρείται μοναδικός, ξεχωριστός και είναι αθάνατος ονομάζεται
_____________.
14. Είχαν ονομάσει <<πατέρα της Ιστορίας>> τον ______________, ενώ αυτός που
είχε γράψει για τον πελοποννησιακό πόλεμο ήταν ο _________________.
15. Οι τρεις μεγάλοι τραγικοί ποιητές της αρχαιότητας ήταν ο _____________, ο
______________ και ο ____________, ενώ ο μεγαλύτερος κωμωδιογράφος
υπήρξε ο ___________________.

Ποια ήταν η συνηθισμένη τροφή των Αθηναίων και πώς περνούσαν τον καιρό τους
οι γυναίκες τους;
________________________________________________________
Δεν υπάρχουν σχόλια: