Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Δ΄ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ/ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΠΡΩΤΩΝ 4 ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1ης ΕΝΟΤΗΤΑΣ


ΟΝΟΜΑ: ……………………………………………………………………………………………… ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: …………………………….ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 1ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ1. Βάλε τους αριθμούς στη σωστή θέση του πίνακα:

15.074             8.045            407                14.325ΔΧ             ΜΧ             Ε                 Δ              Μ
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________


Σε ποιον αριθμό το ψηφίο 4 έχει τη μεγαλύτερη αξία; ………….......

Σε ποιον αριθμό το ψηφίο 4 έχει τη μικρότερη αξία; …………….....2. α. Με τα ψηφία 1, 5, 4, 9, 0 σχημάτισε
το μεγαλύτερο και το μικρότερο πενταψήφιο αριθμό:

(με πρώτο ψηφίο το 1)

      μεγαλύτερος                      μικρότερος

1………………………… 1……………………………

β. Κάνε το ίδιο με τα ψηφία 1, 7, 8, 6, 2

 μεγαλύτερος                           μικρότερος

1……………………….. 1…………………………3. Βρες τα διπλάσια των αριθμών:           4. Βρες τα μισά των αριθμών:5.600 …………………………… ...     8.000 …………………………………..

3.400 …………………………………12.200 ………………………………….

8.200 …………………………………13.000 ………………………………….5. Συμπλήρωσε τα κενά ώστε να βρίσκεις κάθε φορά τον αριθμό 13.000:


5.000 Χ …… + ………
6.500 Χ ……………..
20.000 - ……………
16.000 - ……………
7.000 + ………………
4.000 + ……… + ………


6. Να βάλετε το κατάλληλο σύμβολο ανισότητας :

12.345 ......  12.045              13.005 …… 13.050               19.909 …… 19.099

10.366 … 10.636                 10.999 …… 10.000               19.000 …… 1.999