Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2009

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ-Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

Σε πολλές μεγαλουπόλεις , όπως και στην πόλη μου το Βόλο, παρατηρείται έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα και σύμφωνα με σχετικές μετρήσεις το 70-80% της ατμοσφαιρικής ρύπανσης οφείλεται στα καυσαέρια ,που εκπέμπονται από τα ΙΧ των πολιτών.
Σύμφωνα με σχετική έκθεση της Επιτροπής της Αμερικανικής Φυσικής Εταιρείας η υπάρχουσα τεχνολογία στις μπαταρίες και στα ενεργειακά στοιχεία δεν είναι ώριμη για να αποτελέσει τη βασική πηγή ενέργειας των αυτοκινήτων στο ορατό μέλλον.
Επιπλέον , το ρεύμα με το οποίο φορτίζονται οι μπαταρίες θα πρέπει να παράγεται σε εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπου η απόδοση είναι μόλις 30%.
Η χρήση του υδρογόνου ως καύσιμου υλικού, αν και θεωρείται το κατάλληλο καύσιμο για αυτοκίνητα με όσο το δυνατόν λιγότερη ρύπανση κι όχι μόνο, εν τούτοις προσκρούει σε σοβαρά προβλήματα τόσο της παραγωγής όσο και της διανομής του. Η μεν παραγωγή του διότι δεν είναι οικονομικά ελκυστική, η δε διανομή του απαιτεί σημαντικές επενδύσεις. Προς τούτο απαιτείται η χρηματοδότηση σχετικών ερευνητικών προγραμμάτων.
Η ίδια Επιτροπή βάζει ως πρώτη προτεραιότητα τη βελτίωση των μηχανών εσωτερικής καύσης. Βασιζόμενη στη σύγχρονη τεχνολογία προβλέπει ότι η μέση κατανάλωση των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων θα έχει πέσει ως το 2020 στα 6,5 λίτρα /100χμ. και το 2030 μπορεί να κατεβεί στα 4,5 αν αναζητηθούν νέες τεχνολογικές λύσεις.
Έπειτα με τη διάδοση των υβριδικών και ντιζελοκίνητων αυτοκινήτων η κατανάλωση αναμένεται να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο.
Τέλος, ένας άλλος στόχος είναι η μείωση του βάρους των αυτοκινήτων γύρω στα 20% κι αυτό θα επιφέρει τη μείωση της κατανάλωσης κατά 14%.
Το ζητούμενο, βέβαια, είναι το αν θα δοθούν τα ανάλογα κίνητρα στις αυτοκινητοβιομηχανίες και τις κατασκευαστικές εταιρείες σύμφωνα προς τις κατευθύνσεις της εν λόγω Αμερικανικής Επιτροπής.

Ι Δ Ω Μ Ε Ν ! ! !

Δεν υπάρχουν σχόλια: