Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013


Επαναληπτικές εργασίες στην 5η ενότητα 1. Ονόμασε τα σχήματα:

                        
● Έχει 4 ορθές γωνίες και τις απέναντι πλευρές ίσες και  παράλληλες.
Όνομα:
                            

●Έχει 4 ορθές γωνίες και όλες τις πλευρές ίσες.

Όνομα:
                              

● Έχει όλες τις πλευρές ίσες και τις απέναντι πλευρές
    παράλληλες.
Όνομα:
                           

● ΄Εχει τις απέναντι πλευρές ίσες και παράλληλες.
 Όνομα:

2.Συμπληρώνω τα παρακάτω κενά.

Ø 1 τ.μ. είναι ένα τετράγωνο με μήκος πλευράς ………………………..…
Ø 1 τ. δεκ.  είναι ένα τετράγωνο με μήκος πλευράς ……………………….
Ø 1 τ. εκ. είναι ένα τετράγωνο με μήκος πλευράς ………………………...
Ø 1 τ.μ. είναι ……………………τ.δεκ.ή ………………………τ.εκ.
Ø 1 τ.δεκ. είναι ………………….τ.εκ.

Ø 1 τ.εκ. είναι ……………………τ.δεκ.
Ø 1 τ.δεκ. είναι ……………………τ.μ.

 3.
 Ένα χαλί έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου. Η μία πλευρά έχει μήκος 2μ.
  και η  διαδοχική πλευρά έχει μήκος 4μ.  
  Αν  κοστίζει 120 € το 1τ.μ. πόσο κοστίζει το χαλί;

 4.Η μία πλευρά ενός ορθογωνίου παραλληλογράμμου είναι 12 εκ. και η διαδοχική τηςείναι 16 εκ.

α) Να βρεις το εμβαδόν του ορθογωνίου
β) Να βρεις την περίμετρο του ορθογωνίου
γ) Ένα τετράγωνο έχει την ίδια περίμετρο με το ορθογώνιο.
     Να βρεις την πλευρά του  τετραγώνου
δ) Να βρεις το εμβαδόν του τετραγώνου
      
5. Να σχεδιάσεις το  ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που έχει εμβαδόν 21 τ.εκ.
    Στη συνέχεια να βρεις την περίμετρό του.

Εμβαδόν:21 τ. εκ.
Περίμετρος : ………………………………

Δεν υπάρχουν σχόλια: