Τρίτη, 19 Μαρτίου 2013

ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ 5ΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ Δ΄ΤΑΞΗΣ


1. Υπολογίζω το εμβαδόν και την περίμετρο ενός σχήματος

2. Συμπληρώνω προτάσεις, επιλέγοντας τις λέξεις από την παρένθεση, π.χ.:

(περίμετρο, τέμνονται, εμβαδόν, παράλληλες)  

Δυο ευθείες στο επίπεδο ή θα είναι …………………………………… ή θα ……………………………….
Το αποτέλεσμα της μέτρησης της επιφάνειας ενός σχήματος λέγεται ……………………………..
Όταν μετρώ το μήκος του περιγράμματος ενός σχήματος, υπολογίζω την ………………………………………

3. α) Γράφω μια ομοιότητα του τετραγώνου με το ορθογώνιο παραλληλόγραμμο:

…………………………………………………………………………………………………………………………

    β) Γράφω για μια διαφορά του ρόμβου με το τετράγωνο:

…………………………………………………………………………………………………………………………

4. Σχεδιάζω ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο με μήκος 5 εκ. και πλάτος 2 εκ.
  

5. Μαθαίνω να χαράζω  την απόσταση ενός σημείου Σ προς μια ευθεία ε.
6. Σχεδιάζω από τη δεξιά πλευρά του άξονα συμμετρίας το αριστερό σχέδιο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: