Σάββατο, 28 Μαρτίου 2009

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

1. Ποια λέμε περιστροφή και ποια περιφορά της γης;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Σε ποια κίνηση της γης οφείλεται η ημέρα και η νύχτα και σε ποια οι εποχές του έτους;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Τι είναι πλανήτης και τι δορυφόρος ;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Να ονομάσεις τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Γιατί χωρίς τον ήλιο δεν θα υπήρχε ζωή στη γη;
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Ποιες δυνάμεις προκαλούν αλλαγές στην επιφάνεια της γης ; Ονόμασε μερικές απ’ αυτές.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
7. Να ορίσεις τις έννοιες:

κατακόρυφοςδιαμελισμός ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
οριζόντιος διαμελισμός:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ηπειρωτικό ανάγλυφο της γης:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
υποθαλάσσιο ανάγλυφο της γης:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. Ποιες είναι οι μεγαλύτερες πεδιάδες της γης;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Να ορίσεις τις έννοιες:

παράλληλοι κύκλοι:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
γεωγραφικό πλάτος:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
μεσημβρινοί:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
γεωγραφικό μήκος:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: