Κυριακή, 23 Νοεμβρίου 2008

Κριτήριο αξιολόγησης στη Γεωγραφία


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:
ΕΠΙΔΟΣΗ %:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:
ΒΑΘΜΟΣ:
1ο ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ

Συμπλήρωσε τα παρακάτω κενά:

Η ατμόσφαιρα έχει ύψος ………….. χμ. και αποτελείται από μείγμα αερίων
Άζωτο:………….% , οξυγόνο………………% και άλλα αέρια……………%.

Η περιστροφή της γης γύρω από τον άξονά της διαρκεί ένα…………………………..
Η περιφορά της γης γύρω από τον ήλιο διαρκεί ένα………………………….. .

Σωστό (Σ) – Λάθος (Λ)

□ Υπάρχουν δυο τροπικές ζώνες.
□ Στις ερήμους η ζέστη και το κρύο εναλλάσσονται από μέρα σε νύχτα.
□ Οι μεσημβρινοί είναι όλοι ίσοι.
□ Ο μεγαλύτερος απ’ τους παράλληλους κύκλους είναι ο ισημερινός
□ Στις εύκρατες ζώνες δεν παρατηρείται μεγάλη διαφορά ανάμεσα στις
θερμοκρασίες του χειμώνα και του καλοκαιριού.
□ Η απόσταση ενός τόπου απ’ τον ισημερινό λέγεται γεωγραφικό πλάτος.
□ Ο φυσικός δορυφόρος της σελήνης είναι η γη.
□ Ο Ερμής είναι ο πιο κοντινός πλανήτης στον ήλιο.

Πόσοι και ποιοι είναι οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος;

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .

Να αναφέρετε τις μεγαλύτερες πεδιάδες του κόσμου

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Τι ονομάζουμε ηπειρωτικό και τι υποθαλάσσιο ανάγλυφο της γης;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Γιατί χωρίς την ατμόσφαιρα δεν θα υπήρχε ζωή στη γη;
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Να γράψεις τι εννοούμε όταν λέμε καιρός ενός τόπου και τι κλίμα.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .
Εξήγησε πως προκαλούνται οι σεισμοί.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ποια είναι η καταστροφική και ποια η ωφέλιμη πλευρά από την έκρηξη ενός ηφαιστείου; ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Να γράψεις τι σημαίνει: « ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ» - SOS 25 37΄15΄΄ N – 45 40΄ 22΄΄ Α
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….



11. Να βρεις στον παγκόσμιο χάρτη τη θέση του τόπου της γης που έχουν τις παρακάτω συντεταγμένες: 40ο Β - 20ο Α
.

Δεν υπάρχουν σχόλια: