Πέμπτη, 27 Νοεμβρίου 2008

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΚΑΥΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πρόβλημα: Πολλά βιβλία του Δημοτικού δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα όσον αφορά στην ύλη και στη θεματολογία τους . Για παράδειγμα στο βιβλίο Γεωγραφίας της ΣΤ΄τάξης τα σύνορα της Ε.Ε είναι ακόμη αυτά του 1981 (12 κράτη , ενώ όπως γνωρίζουμε είναι 27 αυτή τη στιγμή). Επί πλέον τα βιβλία της «Γλώσσας» είναι πολύ παλιά και δεν συμπεριλαμβάνουν θέματα και συγγραφείς σύγχρονους και αναγνωρισμένους. Αξίζει εδώ να σημειώσω ότι στις βιογραφίες των συγγραφέων ,που έχουν αποβιώσει, αυτό δεν αναφέρεται και μένει η εντύπωση σε δασκάλους και μαθητές ότι συνεχίζουν να ζουν και να εργάζονται κανονικά, εφόσον είναι πολύ φυσιολογικό να μην πέσει στην αντίληψή τους κάτι που έχει αλλάξει.

Πρόταση:
Να αλλάξουν τα περισσότερα βιβλία με την αρμόζουσα συμβολή επιστημονικής ομάδας ,πνευματικών και ειδικών πολιτών του τόπου μας, που θα έχουν σχέση με το αντικείμενο. Καλό θα είναι σε κάθε μάθημα να υπάρχει η δυνατότητα στο δάσκαλο να χρησιμοποιεί το βιβλίο αυτό που του ταιριάζει περισσότερο στις διδακτικές του προσεγγίσεις. Επομένως θα πρέπει να εξαπλωθεί ο θεσμός του πολλαπλού βιβλίου σε όλα τα μαθήματα.
Να ενημερώνονται οι δάσκαλοι για τυχόν αλλαγές και μεταβολές , που επηρεάζουν τη γνώση και μάθηση με την προμήθεια κατάλληλων εκπ/κών υλικών και ενημερωτικών εντύπων , χαρτών, σχεδιαγραμμάτων κτλ. ούτως ώστε να προφυλαχτεί ο δάσκαλος και να μην υπάρξει κίνδυνος να εκτεθεί στα μάτια των μαθητών του από πιθανές λανθασμένες ενέργειές του.

Πρόβλημα: Ζούμε στον αιώνα της τεχνολογίας και ενώ έχουν γίνει κάποιες σοβαρές προσπάθειες να εξοπλιστούν τα σχολεία με σύγχρονα μέσα τεχνολογίας , δυστυχώς βρισκόμαστε ακόμη πολύ μακριά απ’ το να έχουμε ένα τουλάχιστον ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

Πρόταση : Να δοθεί αυστηρή προτεραιότητα στη στελέχωση τουλάχιστον κάθε σχολικής τάξης με ατομικό ηλεκτρονικό υπολογιστή και προβολέα δια- φανειών με τη σχετική οθόνη, ούτως ώστε το προς διδασκαλία αντικείμενο να προσλαμβάνεται κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο . Είναι αυτονόητο ότι και σε επίπεδο σχολικών μονάδων επιβάλλεται άμεσα ο ταχύτατος εξοπλισμός τους με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, που θα φροντίσουν οι σχετικοί αρμόδιοι να χειριστούν το θέμα.

Πρόβλημα: Δεν υπάρχει αξιολόγηση στην εκπ/ση με αποτέλεσμα να υπάρχει σε πολλά σχολεία αυθαιρεσία και οι ευσυνείδητοι εκπ/κοί να λογοκρίνονται άδικα στο χώρο εξ αιτίας των απείθαρχων. Μ’ αυτόν τον τρόπο δίνεται αρνητική εικόνα προς την κοινωνία και σχολιάζεται με καθόλου κολακευτικό τρόπο το εκπ/κό έργο.

Πρόταση: Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και των εκπαιδευτικών να λάβει επιτέλους σάρκα και οστά ,μακριά από θεσμούς επιθεωρητών της παλιάς εποχής και με καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα, για να γίνει η παιδεία μας καλύτερη. Τα πρόσωπα που θα στελεχώσουν την αξιολογική ιεραρχία να επιλέγονται με τα καταλληλότερα κριτήρια και να αξιολογούνται κυρίως εκείνοι οι οποίοι στοχεύουν σε ανώτερες θέσεις του εκπαιδευτικού κλάδου. Άλλωστε ο ευσυνείδητος δάσκαλος δεν έχει τίποτε να φοβάται αρκεί να μπει στο περιθώριο η κομματικοποίηση της αξιολόγησης , η επικοινωνία αξιολογητή-αξιολογούμενου να γίνεται σε φιλικά και εποικοδομητικά πλαίσια και να αξιολογούνται όλα τα στελέχη της εκπ/σης για το έργο τους.

Πρόβλημα: Η πολυσυζητημένη ίδρυση των μη κρατικών πανεπιστημίων, αν ποτέ γίνει αυτή θα επιφέρει κοινωνικές ανισότητες και υπάρχει κίνδυνος να
μην έχουν μεγάλη διάρκεια διατήρησής τους λόγω των υψηλών οικονομικών
προσδοκιών απ’ τους χορηγούς που θα τα αναλάβουν να τα χρηματοδοτήσουν και να τα συντηρήσουν .

Πρόταση: Οι χορηγοί (εταιρείες-δήμοι-ιδωτικά πρόσωπακτλ.), που θα αναλά-
βουν τη συντήρηση των μη κρατικών πανεπιστημίων να είναι εύρωστοι
οικονομικά οργανισμοί ,εγγυημένες δυνάμεις για να μπορεί ο μελλοντικός σπουδαστής να είναι σίγουρος για τη σχολή, που επέλεξε και τα δίδακτρα να είναι προσιτά σε όσο γίνεται μεγαλύτερα κοινωνικά στρώματα δίνοντας σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες για μόρφωση. Μ’ αυτόν τον τρόπο η σκέψη για σπουδές στο εξωτερικό ολοένα θα απομακρύνεται και η χώρα μας θα κρατά τα παιδιά της , την μελλοντική δύναμή της, στις αγκάλες της . Έτσι και η εκ-παίδευση θα γίνει ανταγωνιστικότερη και οι νέοι θα μένουν στην Ελλάδα εφόσον θα ικανοποιούνται με την παιδεία που θα τους παρέχεται.

Πρόβλημα: Οι σχολικές εκδρομές , όπως έχει δείξει η αδήριτη πραγματικό-
τητα, ολοένα και φθίνουν ένεκα της εύλογης ανησυχίας γονιών και εκπαιδευτικών για τα τραγικά ατυχήματα , που συμβαίνουν κάθε χρόνο στη χώρα μας εξαιτίας πολλών και γνωστών αιτιών, με αποτέλεσμα να χάνεται ένα σημαντικό κομμάτι της εκπ/σης , η βιωματική εκπαίδευση.

Πρόταση: Ευχής έργον θα ήταν , εφόσον θα ελέγχονται σε κάθε εκδρομή τα σχετικά έγγραφα καταλληλότητας των λεωφορείων ,που θα μεταφέρουν τους μαθητές , σε κάθε σχολική εκδρομή ,από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη απόσταση ,να υπάρχει η συνοδεία και της τροχαίας μέχρι και την επιστροφή των λεωφορείων στα σχολεία. Έτσι θα περιοριστούν στο ελάχιστον οι πιθανότητες ατυχημάτων και οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιμορφώνονται και να ψυχαγωγούνται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: